Wprowadzenie polskich wyrobów na rynek niemiecki nie jest łatwym zajęciem. Wymaga ono przede wszystkim doskonałej znajomości tego rynku, języka oraz wyczucia niemieckiej mentalności. Jest wiele negatywnych przykładów na próby marketingu polskich produktów w Niemczech, prowadzone przez polskie firmy lub emigrantów żyjących za granicą.

berlin

Nasza oferta „Wszystko z jednej ręki”

Nasza firma jest kompetentnym partnerem i odpowiedzialna wobec firm, które działają na niemieckim i austriackim oraz rosyjskim rynku albo planują na nie wyjść. Każdemu klientowi oferujemy odpowiednie rozwiązanie, indywidualne i dopasowane do jego potrzeb.

Nasze usługi:

 

Badania marketingowe i analiza rynku, raporty gospodarcze i informacje nt. poszczególnych branż

Analiza rynku niemieckiego / austriackiego / rosyjskiego

Rynek niemiecki lub astriacki czy rosyjski jest dla Państwa interesujący, ale zanim zdecydujecie się Państwo na ten krok, potrzebne jest sporządzenie rzetelnej analizy rynku.

Poszczególne aspekty badania rynku to min.:
Konkurencja

Który z konkurentów Państwa firmy jest już na rynku i jak wygląda jego działalność? Jak wygląda jego struktura sprzedaży i logistyki na rynku docelowym?

Klienci

Analizujemy nie tylko potencjalnych klientów oraz rozwój ich działalności na rynku docelowym, ale bierzemy pod uwagę rozwój całej branży i jej perspektywy.

Sprzedaż i Dystrybutorzy

Analiza rynku docelowego obejmuje również poszukiwanie potencjalnych partnerów kooperacyjnych i kanałów dystrybucji. Struktura dystrybucji w Niemczech różni się np. od tej w Polsce lub Rosji. Czy nie lepiej założyć własne przedstawicielstwo? Jak układa się współpraca z przedstawicielami handlowymi? Co z serwisem?

Praktyczne aspekty struktury gospodarczej

Oczywiście, nasze usługi nie kończą się na teoretycznej analizie rynku. Pomagamy także w praktycznej części – to jest w wdrożeniu poszczególnych kroków: wyszukanie dogodnej lokalizacji, dostępność wykwalifikowanych pracowników, możliwości na rynku nieruchomości, planowanie finansowe i inwestycyjne, a także prawno-biurokratyczne warunki dot. działalności na rynku docelowym. Współpracujemy z kancelariami prawnymi i podatkowymi oraz bankami.

Dowiedz się więcej!zdj1

Macie Państwo pytania dotyczące analizy rynku? Prosimy o kontakt z nami. Telefonicznie: 0049/5603/9170-44 lub e-mailem info@dama-moe.de.

Jesteście Państwo w Niemczech, być może w pobliżu miasta Kassel? Z przyjemnością spotkamy się z Państwem w naszym biurze. Zobacz wskazówki dojazdu.

FORMULARZ : Rozpoznanie Rynku

Opracowanie strategii wdrażania produktu lub usługi na rynek Niemiecki
Celem usługi jest określenie możliwości, szans i zagrożeń, jakie wiążą się dla polskiego przedsiębiorcy z wejściem na nowy rynek zagraniczny. Oferta kierowana jest także do firm, które posiadają już doświadczenia handlowe w danym regionie, a są zainteresowane pogłębieniem czy zaktualizowaniem wiedzy.

Wprowadzenie produktów na nowy rynek wiąże się z szeregiem działań, jakie należy podjąć w celu rozpoznania rynku, potrzeb konsumentów i ich preferencji. Działania te pozwalają skutecznie zapla- nować proces wdrażania produktulub usługi i w dużej mierze przyczyniają się do uniknięcia niepowo- dzenia. Podstawowymi działaniami, jakie należy podjąć, jest segmentacja nabywców, wybór rynku docelowego, analiza mikro – i makrootoczenia przedsiębiorstwa, analiza SWOT, określenie celów marketingowych, opracowanie strategii marketingowych oraz ustalenie kontroli efektywności wpro- wadzanych działań.
Wprowadzenie produktu lub usługi na nowy rynek to proces długotrwały i wymagający szczegółowego zaplanowania działań. Zanim zapadnie decyzja wprowadzić na nowy rynek asortyment produkcji, należy przeanalizować sytuację przedsiębiorstwa na rynku docelowym w danej branży z uwzględnieniem zasobów przedsiębiorstwa i wymagań produkcyjnych (jeżeli to firma-producent), a także charakterystykę głównego produktu. Następnie wykonuje się segmentacji nabywców, przeanalizowuje mikro – i makrootoczenie przedsiębiorstwa oraz dokonuje analizy SWOT, co pozwola min. na ocenę aktualnej sytuacji marketingowej firmy. W dalszej kolejności określa się cele marketingowe przedsiębiorstwa bliższe i dalsze, opracowuje również strategie marketingowe oraz programy działań.

Przykład koncepcji budowy i organizacji sieci dystrybucji:
 • Budowa sieci sprzedaży (filia, sieć dilerów, sprzedaż internetowa)
 • działania formalne (rejestracja znaku, weryfikacja wymaganych prawem certyfikatów i pozwoleń danego rynku, ew. aktualizacja, ewent. zgłoszenie i udział w stowarzyszeniach/izbach branżowych)
 • działania marketingowe (badanie struktury rynku, monitorowanie zachowań klientów, organizowanie i koordynacja akcji marketingowych oraz eventów terenowych/w internecie/w mediach- prasa specjalistyczna, prowadzenie i dokumentowanie badań terenowych robionych w ramach promocji produktu)
Ocena aktualnej sytuacji marketingowej:
 • konkurencja
 • analiza SWOT
 • plany eksportowe
 • analiza kanałów dystrybucji
 • strategia promocji (kampanie promocyjne, artykuły w czasopismach branżowych, reklama w miejscach sprzedaży, upusty dla hurtowników

zdj2

Kontrola efektywności działań marketingowych

Usługa obejmuje np.:

1. Opracowanie strategii wprowadzenia nowego produktu (spersonalizowana korespondencja) na rynek niemieckojęzyczny i/lub rosyjski (badania rynkowe i badania grupy docelowej, pozycjonowanie nowego produktu, zalecenia dla budowy marki, analiza sposóbu sprzedaży i kanałów dystrybucji, opracowanie założeń dla public relations, sponsoringu i reklamy)

2. Doradztwo z zakresu analizy obowiązującego prawa w zakresie regulacji stosunków handlowych pomiędzy Polska, Unią Europejską oraz Rosją

3. Usługi doradcze z zakresu wyszukiwania i doboru klientów oraz pośredników na rynku niemieckojęzycznym i/lub rosyjskim, stworzenie baz danych klientów, baz danych pośredników/partnerów handlowych. Usługa obejmuje także przygotowanie wzorów umów z klientami/pośrednikami oraz doradztwo podczas procesu negocjacyjnego.

Wyszukiwanie i dobór partnerów kooperacyjnych i handlowych
Wyszukiwanie i dobór partnerów kooperacyjnych to bardzo ważny proces gwarantujący sukces w poszukiwaniu odpowiedniego partnera handlowego na rynku docelowym. Dlatego należy poświęcić jemu szczególną uwagę. Partner handlowy powinien być dobrany przede wszystkim wedle możliwości i oczekiwań zlecającego. Proces wyszukiwania potencjalnego kontrahenta może przebiegać w następujący sposób: Zlecający przedstawia produkcję lub usługę, którą pragnie wprowadzić na rynek docelowy. Następnie przedstawia swoje oczekiwania co do przyszłego kontrahenta. Na podstawie ww. danych oraz oględzin produkcji na miejscu, nasza firma sporządza bazę danych odpowiednich partnerów kooperacyjnych. Następnym krokiem jest przygotowanie oferty handlowej/zapytania. Oferta handlowa dopasowana jest do wybranego rynku i oczekiwań zamawiającego oraz zawiera krótki profil firmy-zamawiającego w języku rynku docelowego. Sporządzona oferta handlowa zostaje rozesłana do potencjalnych partnerów kooperacyjnych, przy czym nie odbywa się to masowo, a korespondencja jest spersonalizowana. Prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi, odpowiedzi na pytania, wyjaśnienie możliwości współpracy i oczekiwań ze strony potencjalnych kontrahentów. Opracowanie maili zwrotnych, ewaluacja na życzenie zamawiającego przeprowadzone jest także umówienie spotkań handlowychalbo na rynku docelowym albo w siedzibie zamawiającego. sporządzenie raportu końcowego dla zamawiającego z rekomendacją w sprawie dalszych kroków.

Przykłady współpracy:

1C197CD4-A23A-4B45-B80E-46842C707208

3B1020B3-2E6A-46FF-B07E-3A769A8C1B03

B37EAA6F-7608-44DA-BABC-EA78181F8C2F

Usługa może być dofinansowana zgodnie z działaniem 6.1 „Paszport do eksportu“.

UWAGA: Nasza firma nie pełni funkcji przedstawiciela handlowego. Jesteśmy firmą doradczą i infobrokierską. Nasze usługi są płatne na zasadzie honorarium, a nie na zasadzie prowizji. Kompetencja i wieloletnie doświadczenie czyni nas partnerem, któremu można zaufać i który pracuje na korzyść klienta. Wdrożenie produkcji lub usługi na nowy rynek jest procesem czasochłonnym i wymaga odpowiednich inwestycji, które nie mogą być ponoszone wyłącznie z naszej strony. Poważna firma zdaje sobie z tego sprawę. W związku z tym prosimy nie zwracać się do nas z zapytaniami odnośnie sprzedaży jakichkolwiek produktów na rynku niemieckojęzycznym. bezpośrednio poprzez nas.

Konsultacja w zakresie możliwości i dróg zbytu.
Wprowadzenie produktu lub usługi na nowy rynek to proces długotrwały i wymagający szczegółowego zaplanowania działań. Zanim zapadnie decyzja wprowadzić na nowy rynek asortyment produkcji, należy przeanalizować sytuację przedsiębiorstwa na rynku docelowym w danej branży z uwzględnieniem zasobów przedsiębiorstwa i wymagań produkcyjnych (jeżeli to firma-producent), a także charakterystykę głównego produktu. Następnie wykonuje się segmentacji nabywców, przeanalizowuje mikro – i makrootoczenie przedsiębiorstwa oraz dokonuje analizy SWOT, co pozwola min. na ocenę aktualnej sytuacji marketingowej firmy. W dalszej kolejności określa się cele marketingowe przedsiębiorstwa bliższe i dalsze, opracowuje również strategie marketingowe oraz programy działań. Usługa obejmuje: 1. Opracowanie strategii wprowadzenia nowego produktu (spersonalizowana korespondencja) na rynek niemieckojęzyczny i/lub rosyjski (badania rynkowe i badania grupy docelowej, pozycjonowanie nowego produktu, zalecenia dla budowy marki, analiza sposóbu sprzedaży i kanałów dystrybucji, opracowanie założeń dla public relations, sponsoringu i reklamy) 2. Doradztwo z zakresu analizy obowiązującego prawa dla danej branży/produktu lub usługi 3. Usługi doradcze z zakresu selekcji i doboru partnerów handlowych/agentów/pośredników oraz klientów na rynku niemieckojęzycznym i/lub rosyjskim. Usługa obejmuje także przygotowanie wzorów umów z klientami/pośrednikami oraz doradztwo podczas procesu negocjacyjnego.

Obsługa i udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych.
Targi to jeden ze sposobów na nawiązanie długofalowych i owocnych relacji z klientami – już istniejącymi i przyszłościowymi. Firmy polskie powinny traktować swoją obecność na zagranicznych targach jako obowiązkowy punkt w planie działań na dany rok. Jednak wszystko zależy od należytego przygotowania.

Wystawiając się na targach, nie należy myśleć tylko i wyłącznie o tym, co się chce zaprezentować, lecz również w jaki sposób, a także czego chcą odwiedzający targi.

Przygotowanie się do targów powinno nastąpić jak najwcześniej, w idealnym przypadku 12-8 miesięcy do targów, w zależności od tego, w jakim kraju będą się odbywać.

Na początku należy ustalić swój cel udziału w targach: Co chcemy osiągnąć poprzez nasze uczestnictwo w targach (np. umocnić relacje z istniejącymi klientami, zaprezentować nowe produkty i/lub usługi, nawiązać kontakt z nowymi klientami, wzmocnić wizerunek firmy itp.).
Następnie określamy grupę docelową. Identyfikacja klienta docelowego pomoże nam wybrać właściwe targi w odpowiednim kraju. Pomoże nam przy tym dodatkowe narzędzie jakim są katalogi targowe z ubiegłych lat na wyznaczonych rynkach: co pisały i piszą media o tych targach, jaki jest profil odwiedzających, profil wystawiających, czy targi mają charakter regionalny czy krajowy lub nawet międzynarodowy, koszty, pora roku itd.?
Z kolei sporządzamy budżet udziału w targach, który dzieli się na koszty zewnętrzne, takie jak np. wynajęcie stoiska targowego, wyposażenie stoiska, materiały promocyjne, ogłoszenia w mediach/reklama, koszty usługi zaproszenia potencjalnych klientów, karty wstępu, ew. koszty wizy, transportu maszyn i urządzeń pokazowych, koszty podróży i hotelu, oraz koszty wewnętrzne, np. czas przygotowania targów, pracownicy itp.). Porównanie sporządzonego budżetu z definicją celu udziału w targach = podjęcie decyzji o uczestnictwie w targach.
W przypadku pozytywnej decyzji należy wyznaczyć zespół projektowy, tzn. kto będzie za co odpowiadał, kto będzie kierownikiem tego zespołu, jak ma wyglądać komunikacja wewnętrzna i raportowanie postępów.
W dalszej kolejności następuje opracowanie planu komunikacyjnego, a mianowicie sporządzenie bazy danych potencjalnych klientów i istniejących klientów, weryfikacja działań promocyjnych i reklamowych, czy potrzebne są dodatkowe ulotki, katalogi w odpowiednim języku, wzorce i próbki, pokaz maszyn i urządzeń, gadżety reklamowe itp.?
Równocześnie z planem komunikacyjnym sporządzany jest plan logistyczny: jak powinno wyglądać stoisko (czym można je wyróżnić), zabudowa i miejsce, obsługa techniczna (co potrzebujemy?, np. prąd, lodówkę, połączenie z internetem, sprzęt audiowizualny, catering, rezerwacja pokoi hotelowych (rezerwacja pokoi powinna być dokonana nie później niż 6-4 miesięcy przed rozpoczęciem targów międzynarodowych), wybór dostawców, przygotowanie materiałów promocyjnych itp.
W następnej kolejności następuje poinformowanie grupy docelowej o udziale w odpowiednich targach, np. poprzez mailing z opcją otrzymania bezpłatnych kart wstępu, ogłoszenia w specjalistycznych czasopismach, portalach internetowych, umówienie się na targach z klientami itp.
Odpowiedzialny z zespołu projektowego sporządza harmonogram spotkań z klientami podczas targów.
Kierownik zespołu sprawdza tuż przed rozpoczęciem targów, czy wszystko zostało należycie zorganizowane: gotowe stoisko, czy zapewnione są wszystkie gotowe połączenia, czy gotowe są materiały promocyjne, jak wygląda obsada stoiska, czy zostały wysłane zaproszenia do prasy itp. Kto jest odpowiedzialny za klientów kluczowych, kto za potencjalnych? Kto za sprawy techniczne? Niezwykle pomocnym narzędziem okazało się w praktyce sporządzenie listy zawierającej wszystkie wymagane informacje w sytuacji „nagłych wypadków”: nazwiska i numery telefonów organizatorów targów (pojedynczych pracowników odpowiedzialnych za odpowiednie czynności), pracowników na stoisku, adresy i telefony hoteli (z zarezerwowanymi pokojami), restauracji w pobliżu targów (dla np. spotkania z kluczowym klientem lub kontynuacji rozmowy z ważnym klientem w atmosferze bardziej przytulnej).
Dla przedstawicieli handlu detalicznego (ale nie tylko) imprezy targowe są doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą producentów, hurtowników oraz importerów i wzbogacenia asortymentu. Ale i dla producentów są targi dobrą okazją przyjrzeć się temu, co robi konkurencja, zgromadzić potrzebną informację o rynku i nawiązać nowe kontakty. Ale żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej korzyści, trzeba przygotować się do targów również jako odwiedzający, np. sporządzenie listy stoisk, które są interesujące i które warto odwiedzić, przedwstępne omówienie się na spotkanie z właścicielami odpowiednich stoisk, przygotowanie odpowiedniej ilości wizytówek i ewentualnie prospektów/katalogów.

Dla obydwóch grup (uczestniczących i odwiedzających) bardzo ważne jest zaplanowanie działań następczych po odbytych targach.

Nasza firma świadczy usługi organizacji udziału w targach na rynku niemieckim, austriackim i rosyjskim. w szczególności:
 • kontakt z jednostką organizacyjną targów (wynajęcie i zabudowa powierzchni wystawienniczej, obsługa techniczna stoiska, wpis do katalogu targowego itp.),
 • doradztwo polegające na przygotowaniu odpowiednich materiałów promocyjnych,
 • organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami kooperacyjnymi/handlowymi (przygotowanie bazy danych, selekcja partnerów według wskazanych kryteriów, przygotowanie profilu firmy polskiej w j. niemieckim / rosyjskim, rozesłanie propozycji handlowej i zaproszenia na targi do potencjalnych klientów z bazy danych, umówienie spotkań na targach)
 • reklama w mediach targowych i danej branży na rynkach docelowych (w gazetach, czasopismach, portalach internetowych itp.),
 • doradztwo na targach, pomoc w rozmowach z kontrahentami/odwiedzającymi
 • spełnia funkcję kierownika zespołu projektowego
 • itp.

Przedstawicielstwo Państwa interesów na rynku niemieckim i opieka dla przedsiębiorców na miejscu.
Bariery językowe, brak znajomości prawa oraz różnice kulturowe są najczęstszą przyczyną nieudanej ekspansji na zagraniczne rynki. Firmy próbują w sposób szybki. nieprzemyślany i nieuporządkowany sprzedać swoje towary i usługi na rynku docelowym. Takie podejście nie budzi zaufania pośród klientów na ich rodzimym rynku. Także wciąż rosnący rynek e-commerce w Europie Zachodniej pozwala sprzedawać coraz więcej produkcji. Tutaj bardzo dużą rolę odgrywa lokalizacja i możliwość zaoferowania klientom obsługi w ich rodzimym języku. Kupno lub wynajem biura, jego wyposażenie i obsługa (personel) są wprawdzie niezbędne w funkcjonowaniu firmy, ale też kosztowne i czasochłonne. DAMA Projektmanagement MOE powstała także z myślą o tych firmach, które chciałyby być obecne na rynku niemieckim „na miejscu”, ale na razie nie chcą ponosić zbyt wysokich kosztów z tym związanych. Korzystanie z usługi naszej firmy podniesie prestiż Państwa firmy i ułatwi kontakt z klientami niemieckojęzycznymi. To i profesjonalna obsługa klientów w języku niemieckim z uwzględnieniem mentalności niemieckiej podniesie wiarygodność Państwa firmy na tym rynku.

Proponowane przez nas usługi to np.:
 • wynajem adresu firmowego dla firmy. Proponujemy adres w Hesji (w siedzibie firmy DAMA k. Kassel) lub w Berlinie;
 • wynajem skrytki pocztowej;
 • prowadzenie korespondencji tradycyjnej i mailowej, odbiór i przekazywanie korespondencji;
 • obsługa rozmów telefonicznych w j. niemieckim;
 • wynajem sali konferencyjnej i biura „na czas” (np. w czasie przebywania Zamawiającego w Niemczech);
 • przedstawicielstwo w różnego rodzaju urzędach – np. załatwianie w Państwa imieniu niezbędnych formalności;
 • wsparcie dla firm chcących założyć własną działalność w Niemczech (pomoc w rejestracji KRS, izbach przemysłowo-handlowych itp.) oraz profesjonalne doradztwo i informacje pomocne w stawianiu pierwszych kroków na rynku niemieckim;
 • porady prawne i księgowe, prowadzone przez prawników i doradców podatkowych, z którymi DAMA współpracuje na rynku niemieckim;
 • obsługa biurowa korespondencji;
 • obsługa klientów składających wizytę;
 • wsparcie przedstawicieli handlowych, działających w Państwa imieniu na rynku niemieckim ;
 • itp.

DAMA Projekmanagement MOE oferuje ww. usługi w formie pakietów biznesowych, które mogą być dobrane według zapotrzebowania klienta.
DAMA Projektmanagement MOE jest min. członkiem organizacji „Aussenwirtschaftsforum“ zrzeszającej kancelarie prawne, banki, firmy ubezpieczeniowe (jak np. HERMES), logistyczne , Izbę Przemysłowo-Handlową w Kassel i inn. W ten sposób mamy partnerów pod ręką, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby nasze usługi pozostawały dla Państwa na jak najwyższym poziomie.

Organizacja spotkań i towarzyszenie w podróżach służbowych
Firma DAMA Projektmanagement MOE posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji spotkań z wybranymi firmami na rynkach niemieckojęzycznych i Rosji. Profesjonalne podejście do postawionego zadania gwarantuje skuteczność przeprowadzonych działań, a tym samym pozytywny wynik dla zamawiającego daną usługę. Spotkania z konkretnymi potencjalnymi partnerami handlowymi organizowane są indywidualnie dla zamawiającego.

zdj3

Usługa może składać się z następujących elementów:
 • Ew. przygotowanie profilu Zamawiającego, zgodnie z jego możliwościami i oczekiwaniami (przedwstępne doradztwo), przygotowanie bazy danych odpowiednich potencjalnych partnerów kooperacyjnych. Ta usługa odpada, jeżeli zamawiający posiada już bazę danych klientów lub partnerów handlowych, z którymi by się chciał spotkać na rynku docelowym
 • Kontakt z potencjalnymi partnerami handlowymi z punktu 1. Przedstawienie im celu spotkania, przygotowanie harmonogramu spotkań.
 • Sporządzenie profili potencjalnych partnerów kooperacyjnych i ich oczekiwań od spotkania z zamawiającym. Omówienie harmonogramu spotkań z zamawiającym, przygotowanie podróży służbowej, ew, rezerwacja miejsc hotelowych itp.
 • Instruktaż zamawiającego przed rozpoczęciem podróży służbowej według życzenia zamawiającego.
 • Towarzyszenie w podróży służbowej i tłumaczenie wg życzenia zamawiającego.

Organizacja spotkań może odbyć się także w związku z odwiedzeniem targów zagranicznych (umówienie spotkań na targach). Spotkania te mogą być połączone wraz z odwiedzeniem siedzib/produkcji potencjalnych kontrahentów.

W celu sporządzenia Państwu indywidualnej oferty prosimy o kontakt.

Organizacja prezentacji produktowej dla wybranych firm/klientów
Firma DAMA Projektmanagement MOE posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji prezentacji produktowych na rynkach niemieckojęzycznych i Rosji. Profesjonalne podejście do postawionego zadania gwarantuje skuteczność przeprowadzonych działań, a tym samym pozytywny wynik dla zamawiającego daną usługę. Prezentacja produktowa organizowana jest indywidualnie dla jednego przedsiębiorstwa jak i dla większej grupy firm. Jest to doskonała okazja do nawiązania osobistych kontaktów z potencjalnymi partnerami handlowymi i/lub przedstawienie im własnej produkcji na miejscu.

Usługa składa się z następujących elementów:
 • Przygotowanie profilu Zamawiającego, zgodnie z jego możliwościami i oczekiwaniami (przedwstępne doradztwo), omówienie miejsca przeprowadzenia prezentacji produktowej.
 • Rozeznanie potencjału sprzedaży produktu na rynku docelowym.
 • Przygotowanie bazy danych odpowiednich potencjalnych partnerów kooperacyjnych.
 • Rozesłanie oferty i zaproszenia do potencjalnych kontrahentów z bazy danych.
 • Weryfikacja maili zwrotnych, zasiągnięcie informacji o przedwstępnym zainteresowaniu ofertą i spotkaniem.
 • Zestawienie programu (i ew. odwiedzenie firm na miejscu) i materiałów promocyjnych.
 • Instruktaż w dniu (lub przeddzień) prezentacji produktowej, odbycie się prezentacji produktowej. Omówienie działań następczych.

Oprócz ww. usług istnieje możliwość zorganizowania indywidulanych spotkań z wybranymi kontrahentami na rynku docelowym wraz z odwiedzeniem ich siedzib. Więcej informacji znajdziecie Państwo w dziale: organizacja i towarzyszenie w podróżach służbowych.

W celu sporządzenia Państwu indywidualnej oferty prosimy o kontakt.

Organizacja misji handlowych, seminariów, giełd kooperacyjnych i innych wydarzeń, mających na celu nawiązanie kontaktów biznesowych.
Firma DAMA Projektmanagement MOE posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji misji gospodarczych i prezentacji produktowych na rynkach niemieckojęzycznych i Rosji. Profesjonalne podejście do postawionego zadania gwarantuje skuteczność przeprowadzonych działań, a tym samym pozytywny wynik dla zamawiającego daną usługę. Zarówno misje gospodarcze jak i prezentacja produktowa organizowane są indywidualnie dla jednego przedsiębiorstwa jak i dla większej grupy firm. Jest to doskonała okazja do nawiązania osobistych kontaktów z potencjalnymi partnerami handlowymi i/lub przedstawienie im własnej produkcji na miejscu.

Usługa składa się z następujących elementów:
 • Przygotowanie profilu Zamawiającego, zgodnie z jego możliwościami i oczekiwaniami (przedwstępne doradztwo), omówienie miejsca przeprowadzenia misji gospodarczej lub prezentacji produktowej
 • Rozeznanie potencjału sprzedaży produktu na rynku docelowym (opcjonalnie dla prezentacji produktowej)
 • przygotowanie bazy danych odpowiednich potencjalnych partnerów kooperacyjnych
 • Rozesłanie oferty i zaproszenia do potencjalnych kontrahentów z bazy danych
 • Weryfikacja maili zwrotnych, zasiągnięcie informacji o przedwstępnym zainteresowaniu ofertą i spotkaniem
 • Umówienie spotkań – sporządzenie harmonogramu, kontakt z tłumaczami (w przypadku większej grupy odwiedzających), zestawienie programu (np. odwiedzenie firm na miejscu) i materiałów promocyjnych
 • Instruktaż grupy odwiedzających w dniu (lub przeddzień) organizacji spotkań, odbycie się spotkań handlowych. Omówienie działań następczych.

Organizacja misji handlowej może odbyć się także w związku z odwiedzeniem targów zagranicznych. Misja może być zorganizowana dla indywidualnego przedsiębiorcy oddzielnie i/lub grupy przedsiębiorców. W ten sposób, przedstawiciele firmy mogą skutecznie i profesjonalnie sprawdzić wcześniej sens uczestnictwa w targach w przyszłości, przeprowadzić konkretne rozmowy z odpowiednimi kontrahentami – wystawiającymi się na targach i zapoznać się z sytuacją aktualną na danym rynku.

Oprócz ww. imprez istnieje możliwość zorganizowania indywidulanych spotkań z wybranymi kontrahentami na rynku docelowym wraz z odwiedzeniem ich siedzib. Więcej informacji znajdziecie Państwo w dziale: organizacja i towarzyszenie w podróżach służbowych.

W celu sporządzenia Państwu indywidualnej oferty prosimy o kontakt.

Zarządzanie czasowe / Interim Manager
Gdy osoby wewnętrze firmy są niewystarczające lub kadra menedżerska nie miała wcześniej podobnych doświadczeń z rozwiniętym procesem eksportowym, istnieje ryzyko popełnienia błędów, które mogą być kosztowne dla firmy. Wdrożenie strategii eksportowej może być zrealizowane dzięki usłudze zarządzania czasowego, którą również oferuję. Innymi słowy: oferuję optymalizację procesu eksportowego w określonym czasie. W oparciu o swoją wiedzę proponuję kierunki zmian lub rozwoju w firmie pod względem eksportu lub importu, przygotowuję dokładny plan działania i staję się odpowiedzialną za jego realizację lub wspieram pracowników firmy w jego realizacji.

Konsorcjum eksportowe firm polskich w Niemczech

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Niemcy, a tym samym Europa Zachodnia stali się jednym z najważniejszych rynków zbytu dla Polski o ogromnym potencjale dla polskich produktów i usług.

Jednak wejście na rynki Europy Zachodniej jest nadal przedsięwzięciem dosyć trudnym i kosztownym. Nieznajomość obowiązującego prawa, wymogów np. ochrony środowiska itp., a także języka i mentalności i brak doświadczenia polskich firm w zakresie rynków zagranicznych utrudniają dodatkowo nawiązanie bezpośrednich kontaktów z partnerami handlowymi z Niemiec i Europy Zachodniej.
Aby pracować skutecznie i uzyskać optymalny wynik trzeba opanowywać nowy rynek z wielką intensywnością, dopasowując swoje produkty i usługi do wysokich oczekiwań niemieckich i zachodnioeuropejskich klientów. W tym celu i zostało założone przedstawicielstwo firm polskich PolEuroPool niedaleko m. Kassel.
W samym środku Niemiec członkowie korzystają ze stałej i efektywnej ochrony ich interesów i istniejącej infrastruktury na rynku docelowym. Ta bezpośrednia obecność gwarantuje bliski kontakt z klientami i partnerami handlowymi, przy czym nie traci się cennego czasu na trudne nawiązywanie kontaktów, wybór odpowiedniego regionu, aspekty podatkowe i kwestie związane z uzyskiwaniem odpowiednich zezwoleń. Pomaga Państwu w tym doświadczony, kompetentny i wielojęzyczny zespół ekspertów i doradców.
Szczególne znaczenie nadajemy wyborowi członków: wzajemna konkurencja jest wykluczona a powstaje synergia poprzez komplementarność wyrobów i usług.

Korzyści z członkostwa PolEuroPoolu:

utrzymywanie dotychczasowych kontaktów i szybciejsze opanowanie nowych rynków;
niskie zapotrzebowanie na kapitał i resursy ze względu na podział kosztów na wszystkich członków i braku potrzeby założenia własnego biura;
korzystanie z sieci informacyjnej i kontaktowej partnerów PolEuroPoolu;
zmniejszenie i rozłożenie ryzyka na rynku zagranicznym;
regularna wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy członkami PolEuroPoolu – efekt synergii;
fachowe doradztwo poprzez partnerów PolEuroPoolu, znających zarówno mentalność polską jak i niemiecką, a także lokalne stosunki gospodarcze i polityczne;
korzystanie z biura PolEuroPoolu jako platformy startowej dla założenia własnego przedstawicielstwa w Niemczech.

DAMA Projekmanagement MOE oferuje również m. in.:

 

 •   poszukiwanie lokalizacji dla inwestycji;
 •  wyszukiwanie produktów i producentów/firm handlowych;
 •  zamówienia publiczne (informacja i konsultacja, uczestnictwo);
 •  usługi w zakresie tłumaczeń na język niemiecki (na żądanie z uwierzytelnieniem).
 •  informacje o targach międzynarodowych;
 •  konsultacja w zakresie opracowania koncepcji wizerunku firmy;
 •  ogólna konsultacja przy sporządzaniu umów handlowych;
 •  wyszukiwanie przedstawicieli handlowych;
 • oraz inne. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo kontaktując się z nami.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZej FIRMIE.
O Nas

 

Polityka Prywatności.

 • Deutsch
 • Polski
 • Русский