III. Międzynarodowa Konferencja Gospodarczo-Naukowa Warszawa 2018 │3rd International Economic and Scientific Conference in Warsaw 2018
Tytuł Konferencji: Międzynarodowa Współpraca Gospodarczo-Naukowa│Integracja Partnerskich Regionów Świata – cele, scenariusze współpracy
W ramach projektu: Polsko-Niemiecka Unia Regionów│Internacjonalna Unia Regionów
Termin i miejsce: 18-19 października 2018, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Sala „Pod Kopułą”*, Warszawa
Słowa kluczowe: internacjonalizacja firm│eksport-import │ międzynarodowe projekty B+R │międzynarodowa promocja regionów i miast│kooperacja instytucji publicznych, naukowych, przedsiębiorczych

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Międzynarodowej Konferencji Gospodarczo-Naukowej w Warszawie pod hasłem:

100 REGIONÓW NA 100-LECIE – Łączymy międzynarodowy biznes, naukę i samorządy

więcej
Wydarzenie zawiera akcenty obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP, które świętować chcemy wraz z uczestnikami konferencji, przyszłymi partnerami z różnych regionów świata w koncepcji „100 Regionów na 100-lecie”. Inicjujemy współpracę między regionami w różnych częściach świata, pokazujemy Polskę, potencjał naukowo-gospodarczy i piękno regionów, akcentujemy tę szczególną datę. Wydarzenie realizowane jest przy kooperacji polskich instytucji pozarządowych z przedsiębiorstwami z Niemiec i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, reprezentowanych przez polonijne środowiska gospodarcze oraz z udziałem przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, świata nauki i przedsiębiorców z Polski, Niemiec i innych krajów.

Na konferencję zapraszamy wszystkich zainteresowanych – przedstawicieli władz/agencji rządowych/ samorządowych, organizacje okołobiznesowe, świat nauki, ale przede wszystkim mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Konferencja będzie miejscem dialogu i współpracy biznesu, nauki z administracją samorządową z innych regionów świata oraz platformą do międzynarodowych kontaktów oraz spotkań z ekspertami z kraju i zagranicy. Konferencja służy prezentacji wybranych regionów z Polski, Niemiec i partnerskich krajów świata, wymianie kontaktów biznesowych i naukowych różnych dyscyplin zajmujących się problematyką rozwijania nowoczesnych technologii dla przemysłu.

Inicjatywie przyświeca wymiana praktycznych rozwiązań oraz transfer innowacyjnej i praktycznej wiedzy, która ma być pomocna w codziennych wyzwaniach jakie stają przed przedsiębiorcami i naukowcami w ich ekspansji zagranicznej. W szczególności:

  • wsparcie działalności polskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw za granicą, m.in. w Niemczech, regionie MENA (Obszar Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki), Wietnamu i innych
  • prezentacja projektu „Polsko-Niemiecka Unia Regionów│Internacjonalna Unia Regionów” i dyskusja o projekcie z udziałem polsko- niemiecko-polonijnego zespołu
  • biznesowe spotkania branżowe dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw
  • dofinansowanie na usługi rozwojowe dla przedsiębiorców
  • współpraca gospodarki, nauki i samorządu dla aktywnego rozwoju innowacyjności.

Konferencja będzie miała za zadanie pokazywanie jak w ramach dobrych praktyk przełamywać bariery szerokorozumianej współpracy regionalnej oraz jakie modele współpracy stosować, ażeby nie były tylko „wirtualną współpracą”, a przekładały się na korzyści dla rozwoju przedsiębiorczości i społeczności lokalnych.

Celem konferencji jest także intensyfikacja aktywnej współpracy polskich województw z niemieckimi landami oraz z innymi regionami świata z udziałem „Polonijnych Łączników”. Przedsiębiorcy biorący udział w konferencji uzyskają wiedzę m.in. jak przedstawiają się możliwości ekspansji zagranicznej przy wykorzystaniu potencjału polonijnego, jak realizować wspólne polsko-zagraniczne projekty innowacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz jak wdrożyć nowe skuteczne polsko-niemieckie modele współpracy biznesowej, naukowej i pozaunijnej z korzyścią dla budowania europejskiej wspólnej przewagi gospodarczej w świecie.

Dla zainteresowanych istnieje możliwość zaprezentowania się (np. stoisko wystawowe lub inne opcje) na imprezie czy sponsoringu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do kontaktu!